• آیکون تلفن 00989131162720

تماس با ما

شما می توانید درخواست و یا سوال خود را برای ما ارسال کنید

cccode

اصفهان - خانه اصفهان - خیابان گلستانه - نبش سروستان - ساختمان سروستان - واحد 1

00989131162720

00989365190405

00983134213080

مسابقات گل آرایی ایران

هدف از برگزاری مسابقات و مشوق ها برای شرکت کنندگان
- شناسایی افراد مستعد برای شرکت در مسابقات بین المللی و جهانی .
- تشویق جوانان برای کسب مهارت گل آرایی و ارتقا کیفیت این شغل در سطح جامعه و در تراز بین المللی