• آیکون تلفن 00989131162720
برنامه ریزی مسابقات

برنامه ریزی مسابقات

تیم کارشناسان فنی مسابقات در حال آماده کردن سایت مسابقات

تیم کارشناسان فنی مسابقات در حال آماده کردن سایت مسابقات

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
مسابقات گل آرایی ایران

هدف از برگزاری مسابقات و مشوق ها برای شرکت کنندگان
- شناسایی افراد مستعد برای شرکت در مسابقات بین المللی و جهانی .
- تشویق جوانان برای کسب مهارت گل آرایی و ارتقا کیفیت این شغل در سطح جامعه و در تراز بین المللی